Thông báo Tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật an toàn giao thông

Ngày 18/11/2022, Trường Đại học GTVT đã ban hành Thông báo số 867/TB-ĐHGTVT về việc Tuyển sinh bổ sung chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2022. Thông báo tập trung vào tuyển sinh chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật An toàn giao thông (thuộc ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông).

Chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh: 20 chỉ tiêu.

Mọi thông tin chi tiết xem trong file đính kèm (Thông báo 867).

Các thí sinh chú ý: Thời gian nộp hồ sơ và đăng ký học bổ sung kiến thức (nếu có): từ ngày đăng thông báo đến ngày 30/11/2022.