GIỚI THIỆU CHUNG

      Khoa Môi trường và An toàn Giao thông, trước đây là Viện Khoa học và Môi trường Giao thông, được thành lập theo Quyết định số 754/QĐ-TCCB ngày 28/6/2004của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải (tiền thân là Trung tâm Khoa học Công nghệ Môi trường Giao thông, thành lập từ năm 1996). Ngày 09/11/2012, Viện Khoa học và Môi trường Giao thông đổi tên thành Viện Môi trường và An toàn giao thông theo quyết định số 2431/QĐ-ĐHGTVT. Từ 04/12/2015 Viện Môi trường và An toàn giao thông đổi tên thành Khoa Môi trường và An toàn giao thông theo quyết định số 2328/QĐ-ĐHGTVT.

 

       Khoa Môi trường và An toàn giao thông có nhiệm vụ đào tạo sinh viên hệ chính quy trình độ đại học Ngành Kỹ thuật Môi trường và Ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn giao thông. Từ khi thành lập đến nay, Khoa Môi trường và An toàn giao thông đã chủ trì và nghiệm thu nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, thực hiện hàng trăm hợp đồng tư vấn lập dự án thiết kế kỹ thuật, thi công, đánh giá tác động môi trường công trình giao thông, thiết kế sản xuất lắp ráp và đảm bảo an toàn phương tiện, tư vấn điều tra tai nạn giao thông,...

 

         Với các thành tích đã đạt được, Khoa Môi trường và An toàn giao thông vinh dự được khen thưởng:

           - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích đóng góp trong hoạt động khoa học công nghệ trong giai đoạn 2001- 2005, Quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007.

         - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 2004- 2014, Quyết định số 4990/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2014.

  •     - Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012-2014.