• Chào Tân Sinh Viên Khoa MT&ATGT K59
  • Nhận Bằng Tốt Nghiệp KTMT - K55
  • Hội diễn văn nghệ Khoa MT&ATGT năm 2017
  • Bóng đá nữ sinh viên đạt giải nhất toàn trường
  • GIAO LƯU CỰU SINH VIÊN KTAT - K48
  • Tuyển sinh 2018
  • Giải bóng đá Khoa
  • Đội nhảy flashmod Khoa
  • Môi trường xanh
  • nhận danh hiệu SV Năm tốt tại Quốc Tử Giám