• Tuyển sinh Khoa Môi trường & An Toàn Giao Thông năm 2021
  • Hội trại các thế hệ sinh viên khoa Môi Trường và An Toàn Giao Thông
  • [Chính thức] Mở Quỹ Sáng Kiến vì Không khí sạch – Thành phố xanh
  • Khoa MT&ATGT - năng động - đoàn kết
  • Hội thao cán bộ viên chức 2019
  • Tổng kết năm học
  • Hội diễn văn nghệ
  • Vô địch giải bóng đá nữ toàn trường
  • Sinh viên tốt nghiệp
  • Đội nhảy FLASHMOD