• Khoa MT&ATGT - năng động - đoàn kết
  • Hội thao cán bộ viên chức 2019
  • Tổng kết năm học
  • Hội diễn văn nghệ
  • Vô địch giải bóng đá nữ toàn trường
  • Sinh viên tốt nghiệp
  • Đội nhảy FLASHMOD
  • Bóng đá Sinh Viên 2019
  • Cựu sinh viên thăm Khoa
  • Hội thao sinh viên 2019