Điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học đối với thí sinh đủ điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT

 

 

Căn cứ Thông báo số 642/TB-ĐHGTVT ngày 23/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải về việc hướng dẫn nộp hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 theo hình thức kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi THPT năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 646/TB-ĐHGTVT ngày 26/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thí sinh đủ điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT xác nhận nhập học.

Căn cứ tình tình thực tế về dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước. 

Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học đối với thí sinh đủ điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT; thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi THPT năm 2021