1. Đối tượng và tiêu chuẩn nộp hồ sơ

    - Sinh viên đang học các ngành tương ứng với các ngành của Trường Đại học  Quốc lập Chonnam theo file đính kèm.

1. Điều kiện xét tuyển:

   - Điểm trung bình tích luỹ tính đến học kỳ gần nhất: CPA 2.5/4.

1. Đối tượng tham gia lớp học:

   Sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4 (K55, K56, K57)

2. Kế hoạch giảng dạy:

1. Số lượng sinh viên tham dự: 10 sinh viên (trên toàn Việt Nam).

1. Đơn vị tuyển dụng: Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina

2. Địa chỉ công ty: KCN Đồng Văn I, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.

Đối tượng: Kỹ sư các chuyên ngành Điện - Điện tử

Công việc và chi tiết: 

1. Đơn vị tuyển dụng: ACTIVE SEMI VIETNAM LIMITED

Quyền lợi của Sinh viên: Giá trị mỗi suất học bổng STP lên đến hơn 54 triệu VND.

Trang