Thông báo tổng kết năm học 2017 - 2018 Khoa MT&ATGT


Thành phần tham dự
   - Các thầy cô giáo trong Khoa
   - Sinh viên trong Khoa
Thời gian:
    14h chiều ngày 12/09/2018 (Thứ Tư)
Địa điểm:
    Phòng học thông minh. Phòng 303 - nhà A2