Công ty TNHH Ecoba Công nghệ Môi trường (Ecoba ENT) thông báo tuyển dụng “Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường” làm việc tại văn phòng Hà Nội

Công ty TNHH Ecoba Công nghệ Môi trường (Ecoba ENT) thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại văn phòng Hà Nội như sau:

 

  • Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường
  • Thời hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 8 năm 2021
  •  

Chi tiết xem file đính kèm