Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên lớp KTMT-K56 phân hiệu TP.HCM