Lãnh đạo và giảng viên Khoa tiếp và làm việc với đoàn trường Đại học Quốc Gia Chiao Tung (Đài Loan)