Hội nghị KHCN lần thứ XXII

Sáng ngày 5/11/2020 đã diễn ra Hội nghị KHCN lần thứ XXII phiên tiểu ban khoa Môi trường và An toàn giao thông. Hội nghị đã diễn ra với 7 chuyên đề báo cáo:

1. Nghiên cứu về hành vi lựa chọn tuyến đường của người lái trong ATIS - Báo cáo viên: Nguyễn Thị Yến ( BM Kỹ thuật an toàn giao thông )

2. Nghiên cứu ứng dụng mạng trí tuệ nhân tạo trong dự đoán tiêu hao nhiên liệu của xe máy ở điều kiện lái thực - Báo cáo viên: Nguyễn Đ.Khánh ( ĐH Bách Khoa )

3. Lựa chọn phương pháp dự báo sự lan truyền tiếng ồn do các phương tiện giao thông đường bộ - Báo cáo viên: Ngô Quang Dự (BM Kỹ thuật môi trường )

4. Đánh giá khả năng tắc nghẽn của màng MBR trong xử lý nước thải đô thị bằng phương pháp HPLC - SEC - FLUORESCENCE - Báo cáo viên: Vũ Thị Thu Nga ( BM Kỹ thuật môi trường )

5. Đánh giá giảm thải của hệ thống xe buýt nhanh tại Hà Nội qua phân tích đặc trưng lái ngoài thực tế - Báo cáo viên: Nguyễn Thị Yến Liên ( BM Kỹ thuật môi trường )

6. Đánh giá hiệu quả giảm thải đối với một số giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động của hệ thống xe buýt tại Hà Nội - Báo cáo viên: Nguyễn Thị Yến Liên ( BM Kỹ thuật môi trường )

7.Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ - Báo cáo viên: Nguyễn Tuấn Anh ( BM Kỹ thuật an toàn giao thông )