Thông báo tuyển sinh Khoa Môi trường và An toàn giao thông năm 2019

Mã và chỉ tiêu xét tuyển hai ngành Kỹ thuật Môi trường và Công nghệ kỹ thuật giao thông

Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông

Ngành Kỹ thuật Môi trường