Cập nhật giải bóng đá sinh viên Khoa MT&ATGT năm 2019

9h30 ngày chủ nhật 8/9/2019 Khoa MT&ATGT tổ chức khai mạc giải bóng đá sinh viên.

Một số hình ảnh của buổi lễ khai mạc: