Thông tin tuyển dụng Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina

1. Đơn vị tuyển dụng: Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina

2. Địa chỉ công ty: KCN Đồng Văn I, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam.

3. Vị trí và số lượng tuyển dụng:            

 - Kỹ sư R&D: Số lượng 100

 - Kỹ sư chất lượng: Số lượng 1.

 - Kỹ sư công đoạn: Số lượng 1

 - Kỹ sư quản lý công đoạn: Số lượng 1

4. Quyền lợi:

   - Tham gia bảo hiểm từ khi thử việc.

   - Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng hiệu quả công việc, các ngày lễ.

   - Đảm bảo tốt nhất về quyền lợi khi làm thêm, làm đêm,  nghỉ phép.

   - Các chương trình chăm sóc CBCNV như: khám sức khỏe, chăm sóc hiếu hỷ .

   - Các chế độ đãi ngộ khác (xem trong file đính kèm).

5. Liên hệ: 

   - Điện thoại: 02263 585 777 (117/162)

   - E-mail: 700406@seoulsemicon.com

   - Facebook: Seoul Semiconductor Vina

Chi tiết xem file đính kèm