Chương trình học bổng trao đổi sinh viên AIMS 2018 của Trường Đại học Quốc lập Chonnam – Hàn Quốc

1. Đối tượng và tiêu chuẩn nộp hồ sơ

    - Sinh viên đang học các ngành tương ứng với các ngành của Trường Đại học  Quốc lập Chonnam theo file đính kèm.

    - Có thành tích học tập tốt, sử dụng tiếng anh thành thạo, ưu tiên sinh viên có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn.

2. Giá trị học bổng

    - Miễn học phí.

    - Miễn phí các bữa ăn và ở trong ký túc xá.

    - Miễn phí tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.

    - Hoàn trả chi phí mua sách.

    - Các khóa học tiếng Hàn miễn phí.

    * Các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc (theo tiêu chuẩn trong tài liệu đính kèm) có cơ hội nhận được

      học bổng toàn phần GKS-Global Korean Scholarship.

3. Thời gian học bổng: từ tháng 9 đến tháng 12/2018.

4. Quy trình nộp và xét hồ sơ

    - Nhận hồ sơ đăng ký hết ngày 16/4/2018.

5. Địa chỉ nhận hồ sơ

    - Cô Ngô Thùy Linh, P.302-A1 Phòng đối ngoại.

      ĐT: 0243.7664078 (nhận hồ sơ trong giờ làm việc hành chính).

  Chi tiết xem file đính kèm